Qui Som

Què és l’AMPA?

Es una associació formada voluntàriament pels pares i mares dels alumnes, per col·laborar en els aspectes tant escolars com extraescolars i representar així els pares, davant del Centre com les administracions a traves de la FAPAC (Federació Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya).

Per què m’he de fer de l’AMPA?

L’AMPA complementa per mitjà d’accions globals, el Centre i, per mitjà de subvencions directes, als seus associats. De forma global, contribueix en la millora dels equipaments, la Biblioteca, en les activitats generals dels diferents departaments, concursos, premis i festivitats establertes.

De forma directa, els associats reben subvencions en les activitats escolars o extraescolars que organitza el centre.

També existeix un fons social que permet, amb criteris objectius, afrontar despeses necessàries a alumnes amb pocs recursos econòmics.