Assamblea dia 29/11/2018

D’acord amb el que preveuen els estatuts de l’Associació, es convoca assemblea general que tindrà lloc el proper dijous 29 de novembre a la sala Miró del’Institut, a les 19.00h. en única convocatòria amb el següent ordre del dia:
  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Presentació i aprovació de l’estat de comptes de l’exercici 2017-18.
  3. Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2018-19.
  4. Informació general.
  5. Renovació de la Junta.
  6. Precs i preguntes.
Confiant en la seva presència, rebin una cordial salutació de la Junta de l’AMPA.